TỔN THƯƠNG ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY Ở TRẺ

 

Posted on 20/01/2022 

 

Nội dung chính:

1. Đám rối thần kinh cánh tay.

2. Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay là gì?

3. Phân loại tổn thương đám rối thần kinh cánh tay.

4. Nguyên nhân gây tổn thương đám rối thần kinh cánh tay.

5. Điều trị vật lý trị liệu tổn thương đám rối thần kinh cánh tay.


Đám rối thần kinh cánh tay.

Đám rối thần kinh cánh tay là một mạng lưới phức hợp của các dây thần kinh giữa cổ và vai. Những dây thần kinh này kiểm soát chức năng vận động ở ngực, vai, cánh tay và bàn tay, cũng như khả năng nhận (cảm giác).

 

Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay là gì?

Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay khi sinh ra, là một chấn thương đối với dây thần kinh đám rối cánh tay xuất hiện với khoảng 1-3 trong số 1.000 ca sinh .

Các dây thần kinh của đám rối thần kinh cánh tay có thể bị kéo căng, bị nén hoặc bị rách trong trường hợp đẻ khó. Kết quả có thể mất chức năng cơ, hoặc thâm chí là tê liệt cánh tay trên. 

Chấn thương có thể ảnh hưởng đến tất cả hoặc chỉ một phần của đám rối thần kinh cánh tay:

  • Chấn thương đám rối thần kinh cánh tay trên (C5, C6) ảnh hưởng đến cơ vai và khuỷu tay.
  • Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay dưới (C7, C8 và T1) có thể ảnh hưởng đến các cơ của cẳng tay và bàn tay.

 

Phân loại tổn thương đám rối thần kinh cánh tay.

Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay thường được phân loại theo loại chấn thương thần kinh và kiểu dây thần kinh liên quan.