HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU TRỌNG ĐIỀU TRỊ BẠI NÃO

 

Posted on 22/01/2022 

 

Nội dung chính:

1. Hoạt động trị liệu (OT) là gì?

2. Các hoạt động chính trong chăm sóc hoạt động trị liệu (OT).

3. Các biện pháp trong can thiệp hoạt động trị liệu (OT).

4. Các yếu tố quan trọng cần được chú ý trong can thiệp hoạt động trị liệu (OT).


 

 

Hoạt động trị liệu (OT) là gì?

 

Hoạt động trị liệu (OT) là một phương pháp trị liệu vào các hoạt động, các chức năng sinh hoạt hằng ngày (ADLs) nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất, rèn luyện kỹ năng để tham gia vào các hoạt động trong cuộc sống và cộng đồng.

Hoạt động trị liệu (OT) là nền tảng giúp trẻ có một cuộc sống độc lập thông qua việc tập trung vào các hoạt động tự chăm sóc bản thân, các hoạt động phối hợp linh hoạt giữa cơ và khớp, đặc biệt ở chi trên.

Hoạt động trị liệu (OT) nhằm vào các lĩnh vực bao gồm học tập, vui chơi giải trí, chăm sóc bản thân, công việc,... hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

 

Các chức năng sinh hoạt hàng ngày (ADLs) bao gồm các chức năng sinh hoạt cơ bản (BADLs) và các chức năng sinh hoạt nâng cao (IADLs)

Các chức năng sinh hoạt cơ bản hàng ngày (BADLs) bao gồm vệ sinh cá nhân, chải tóc, tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống, sử dụng nhà vệ sinh, di chuyển,....

Các chức năng sinh hoạt nâng cao hàng ngày (IADLs) bao gồm quản lý nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn, sử dụng các thiết bị liên lạc, sử dụng các phương tiện tham gia giao thông, quản lý sức khỏe, an toàn và các phản ứng khẩn cấp,...

 

 

Các hoạt động chính trong chăm sóc hoạt động trị liệu (OT)

 

 • Lượng giá về chức năng vận động, giác quan, nhận thức, những hạn chế cần can thiệp, sự bù trừ trong các chức năng hiện tại, các hoạt động cần trợ giúp,.. nhằm xác định các khó khó khăn về chức năng và đo lường các chức năng đó (sử dụng thang điểm KATZ, VAS, thang đo MACS và mini MACS, thang đo EDACS, COPM, các test cảm giác...
 • Lập kế hoạch điều trị thông qua thiết lập mục tiêu
 • Cung cấp các biện pháp can thiệp có thể đem lại sự thay đổi hoặc hỗ trợ cho cá nhân đối phó với thay đổi kéo dài
 • Đánh giá hiệu quả can thiệp
 • Báo  cáo

 

 

Các biện pháp trong can thiệp hoạt động trị liệu (OT).

 

 • Tập luyện kết hợp hai tay
 • Trị liệu vận động đồng cưỡng bức (CIMT)
 • Trị liệu tập trung vào bối cảnh
 • Tập luyện hướng mục đích/ Tập luyện chức năng
 • Các chương trình tại nhà
 • Hoạt động trị liệu sau tiêm botulinum (chi trên)

 

Các biện pháp can thiệp hướng đến can thiệp xanh cho trẻ bại não theo Phân loại Quốc tế chuẩn ICF về Hoạt động chức năng.

 

 • Các chức năng cơ thể là chức năng sinh lý hoặc tâm lý của các hệ thống cơ thể.
 • Các cấu trúc cơ thể là bộ phận giải phẫu của cơ thể như là các cơ quan, chi thể và các thành phần của chúng.
 • Các khiếm khuyết là những vấn đề về chứng năng hoặc cấu trúc của cơ thể như sai lệch đáng kể hoặc mất mát.
 • Hoạt động là thực hiện một nhiệm vụ hoặc hành động của một cá nhân 
 • Các giới hạn hoạt động là những khó khăn mà cá nhân có thể gặp phải khi thực hiện các hoạt động.
 • Tham gia là sự tham gia của cá nhân vào các tình huống cuộc sống liên quan đến các tình trạng sức khỏe, các cấu trúc và chức năng cơ thể, các hoạt động và các yếu tố hoàn cảnh.
 • Hạn chế tham gia là những vấn đề cá nhân có thể gặp phải trong cách thức hoặc mức độ tham gia vào các tình huống cuộc sống.
 • Các yếu tố môi trường những yếu tố này thay đổi từ các yếu tố vật lý (như khí hậu, địa hình hoặc thiết kế nhà cửa) đến các yếu tố xã hội (như thái độ, thể chất, luật pháp).
 • Các yếu tố cá nhân bao gồm chủng tộc, giới tính, trình độ giáo dục, các kiểu ứng phó.

Ví dụ:

 • Rối loạn về sức khỏe: Bại não
 • Khiếm khuyết về cấu trúc / chức năng cơ thể: Tăng trương lực cơ ở chi trên và chi dưới, co cứng.
 • Giới hạn hoạt động: Không thể mặc áo, quần. Không sử dụng dụng cụ (thìa/đũa) để tự ăn, không thể đi lại.
 • Hạn chế tham gia: Khó khăm khi ăn cùng với gia đình và ngoài cộng đồng, khó đi đến trường, không thể chơi / giao lưu với những đứa trẻ cùng lứa tuổi.
 • Các xem xét về môi trường:Khả năng tiếp cận các cơ sở cộng đồng, trường học
 • Yếu tố cá nhân: Tuổi và giới của trẻ. 

 

Các yếu tố quan trọng cần được chú ý trong can thiệp hoạt động trị liệu (OT).

 

 • Liều là yếu tố chính, được định nghĩa là tần suất, cường độ, thời gian và loại can thiệp
 • Tần suất đề cập đến mức độ thường xuyên của can thiệp
 •  Cường đồ đề cập đến mức độ nỗ lực trẻ thực hiện trong thời gian can thiệp và được ghi lại như là số lần lặp lại mỗi phút, ngày, tuần hoặc số lượng công việc
 • Thời gian can thiệp
 • Loại can thiệp
 • Các dụng cụ hỗ trợ

 

 

Các buổi can thiệp Hoạt động trị liệu có thể diễn ra ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe, tập luyện PHCN, tại nhà hay các cộng động chăm sóc hoặc trọ giúp...

Hoạt động tri liệu nhằm mục địch giúp trẻ học các kỹ năng mới từ khi sinh ra có những khuyết tật ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ. Vấn đề trọng tâm là những kỹ năng này chỉ có thể thành thạo thông qua các dịch vụ điều trị có mục đích và có kỹ thuật.

Mục tiêu của Hoạt động trị liệu không chỉ bao gồm việc giúp cho trẻ tiến hành các hoạt động sinh hoạt hàng ngày một cách độc lập nhất có thể mà đồng thời còn thúc đẩy và duy trì tiến trình tham gia xã hội, tái hòa nhập cộng đồng.